personlig utveckling

hållbart och Hälsosamt

Personlig utveckling är något som vi alla behöver arbeta med. Oavsett vart i livet du befinner dig är det viktigt att fundera över vad du behöver utveckla för att nå en ännu bättre balans med bättre resultat. Vi startar med en kartläggning av ditt nuläge och ditt önskade framtida läge. Det kan handla om ditt privatliv, ditt arbetsliv, din självkänsla eller något annat som du känner är viktigast just nu. Som en del i hållbar och hälsosam utveckling är det även viktigt att titta på kost, sömn och aktivitet. Det skapar en bra helhet som hjälper dig att få en stabilare tillvaro. Därför kommer vi också att kartlägga dina kost- sömn- och aktivitetsvanor. När det är gjort skapar vi en plan för våra samtal för att vid sista samtalet se till att du har med dig de verktyg du behöver för att nå dina mål. Hos Head of Future finns även möjligheten att göra en personlig beteendeanalys med ett verktyg som heter Extended Disc.

Extended Disc-analys

Extended DISC Personprofil handlar kortfattat om naturliga beteendemönster och kommunikationssätt. Den bedömer inte din personlighet utan ger snarare en bild av vilket beteende du har i en given situation.


Det är också viktigt att poängtera att det varken finns bra eller dåliga profiler – bara olika profiler. Profilen är alltså ingen bedömning av dig som person. Den profil du får ut är ett arbetsverktyg som är till för dig och din egen utveckling i första hand.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION