TIDIGARE UPPDRAG

Ett urval av tidigare UPPDRAG FÖR HEAD OF FUTURE

JONNY ENGSTRÖM, BYGG- OCH PLANCHEF I GISLAVED

En av vårens diplomeringar hos Head of Future:

"Jag har arbetat som chef inom offentlig förvaltning i drygt ett år. Min enhet består av två team med totalt 11 medarbetare. Som ny i rollen som ledare fick jag möjligheten att genomgå ett tio-dagarsprogram med coaching med Pernilla Bjerkesjö på Head of Future. Tillfällena var spridda över ca 9 månader med olika moment att arbeta med mellan träffarna. Vi hade också en dialog över telefon när det dök upp problem.


Jag har genom Pernilla fått en ökad förståelse för hur jag fungerar i mitt ledarskap och hur jag effektivt kan bygga relationer till andra medarbetare och kollegor. Jag har fått en djupare förståelse kring hur samspelet mellan människor fungerar, specifikt hur min arbetsgrupp fungerar samt hur jag påverkar och påverkas av gruppen.


Något som har varit otroligt värdefullt är hjälpen att nyansera de faser av grupputveckling som finns i konkreta exempel från arbetet. Därigenom har jag fått verktyg att angripa frågor på olika sätt, stora som små. Jag har fått kunskaper som jag har nytta av i arbetslivet men även privat. Jag kan därför varmt rekommendera Head of Future."


PASCAL TSHIBANDA, KOMMUNIKATIONSCHEF I KATRINEHOLM KOMMUN

”Otroligt intressant och trevligt möte med stora utvecklingsmöjligheter”

Head of Future har varit på plats i Katrineholm för att träffa kommunikationschefen i Katrineholms kommun, Pascal Tshibanda. Ett bra möte med stora möjligheter!


INSPIRATIONSDAGAR MED FLERA KOMMUNER

Head of Future pratar organisation och kvalitet med flera kommuner på två inspirationsdagar. På bilden:

- Ann-Christine Brännström, Huddinge kommun

- Daniella Ulmunger, Ale Kommun

- Mattias Ask, Kalmar kommun

- Sara Molander, Flen kommun

- Lars Ingeberg, Tierps kommun


Anja Rech, Ordförande barn-, utbildning- och kulturnämnden i gullspång kommun

Head of Future har genomfört en utbildning för politikerna i kommunen i vad huvudmannaskapet innebär enligt skollagen och förvaltningslagen. Vi har även fungerat som ett bollplank till nämnden i olika frågor och varit närvarande på flera nämnder. Vidare har Head of Future hjälpt till att skapa ett kvalitetssystem för att politikerna och rektorerna samt skolchefen ska få rätt uppföljning kring resultatet i verksamheterna.


EEVA BARTH, REKTOR I HAMMARÖ KOMMUN

Trots den otroligt svåra period som samhället befinner sig i pågår utvecklingsarbeten överallt i landet. Sverige står verkligen inte stilla! Underbart att få träffa insiktsfulla människor med mycket energi och kompetens. Här har ni Eeva Barth (@rektorbarth), en ledare som fullkomligt älskar att utveckla sina verksamheter!


MIKAEL JÖNSSON, VERKSTADSCHEF PÅ NORDIC PAPER

En hälsning från Mikael på Nordic Paper:

"Samarbetet med Head of Future har varit utvecklande och lärorikt i min roll som chef/ledare, men även privat! Jag har fått med mig många bra verktyg för fortsatt arbete med arbetsledning och styrning i vardagen. Pernilla har fått mig att växa och tänka smartare i olika situationer. Tack!"


ULRIKA GUSTAFSSON, FÖRVALTNINGSCHEF PÅ OMSORGSFÖRVALTNINGEN I VÄRNAMO

Ulrikas recension av samarbetet med Head of Future:

"Jag har samarbetat med Pernilla på Head of Future under 1,5 år. För mig har det varit viktigt att hitta en samverkansparter där jag kan känna mig trygg samt ha en stor tillit till. Pernilla hade dessutom kompetens inom det område jag behövde stöd i. Jag har träffat Pernilla regelbundet där vi har gjort en gemensam planering för kommande samarbete tillsammans. Pernilla har alltid varit väl förberedd inför våra träffar och har sammanställt föregående träffar på ett tydligt och väl formulerat sätt. Pernilla har varit lätt att få kontakt med och flexibel i sin arbetsroll. Jag är väldigt nöjd med vårt samarbete och har nu efter 1,5 år tillsammans en bra och tydlig plan för hur jag ska fortsätta mitt arbete i den förändring som vi står inför."

UTVECKLING AV LEDNINGSGRUPP I Gullspång

Kommunens ledningsgrupp inom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har fått stöd av Head of Future i att utveckla sitt arbete och struktur, sin organisation samt chefernas ledarskap. På bilden:

- Ewa-Lena Johansson, Bibliotek- och kulturchef

- Catharina Johansson, Barn- och elevhälsochef

- Anders Pallin, bitr. Rektor Gullstensskolan F-6

- Per Hallén, Rektor Regnbågsskolan, Förskolan Lysmasken

- Karin Olausson, bitr. Rektor Förskolan Hova/Otterbäcken

- Awaz Karim, Barn-, utbildning- och kulturchef

- Sofia Ferm, Rektor Gullstensskolan 7-9


CARINA Lätt, ÄGARE AV CHEFSKONSULTEN

Nätverksbygge och gemensamma uppdrag är en del av framtiden. Här byter vi idéer om ledarskap med Carina, ägare av konsultföretaget Chefskonsulten.