ORGANISATIONsutveckling


- Når din organisation upp till era mål?


- Finns det områden som organisationen behöver utvecklas inom?


- Behöver ni stöttning utifrån får att nå organisationens fulla potential?

Alla organisationer behöver ständigt utvecklas, både för att bättre kunna nå sina mål och för att nå kundernas mål. Nya utmaningar dyker ständigt upp och gamla arbetssätt och strukturer räcker inte längre till. Det är sättet vi tar oss an utvecklingsprocessen på som avgör om vi får goda resultat eller ej. Det är otroligt svårt att göra den analysen och förändringen i sin egen organisation av olika anledningar, vilket kan leda till ineffektiva processer eller beslut som inte når hela vägen ut i organisationen.


Vår konsult hjälper er att kartlägga och analysera områden inom ledning och styrning, såsom kommunikation, ledarskap, medarbetarskap och kvalitetssystem. Därigenom skapas en bra bild om vad som behöver prioriteras i förändringsprocessen. Det kan till exempel vara arbetssätt, intern struktur, tekniska förutsättningar, organisationens värdegrund eller tydligare ledarskap. Vår konsult tar fram en förbättringsplan som kan innehålla både strukturella förändringar, utbildning eller andra passande åtgärder.

Kontakta oss för mer information