Ledarskapsutveckling

hållbar och Hälsosam Förändringsledarskap


Ledarskapsutbildning - förändringsledarskap

Förändringsledarskap är något som alla ledare behöver behärska men få gör. Vi vet vad som är signifikant för ett framgångsrikt förändringsledarskap. I en strukturerad utbildning kan du välja om en hel grupp ska genomföra det samtidigt, t ex en ledningsgrupp, eller om det ska vara individuellt. Tillsammans med Head of Future utvecklas du till att bli en modern ledare och tar fram rätt förmågor för att bli en god förändringsledare. Som en del i hållbar och hälsosam förändringsledarskap är det även viktigt att titta på kost, sömn och aktivitet. Det skapar en bra helhet som hjälper dig att bli en stabil ledare. Därför kommer vi att kartlägga dina kost- sömn- och aktivitetsvanor.


Coachning

Ledarskapscoachning är ett strukturerat sätt att arbeta med dina aktuella frågor och med dina förmågor att leda en grupp. Vi tydliggör vilka frågor du vill arbeta med över sikt och vilket mål du har med coachningen. Därefter skapar vi en personlig plan för våra tillfällen för att se till att du har med dig de verktyg du behöver för att nå ditt mål. Det blir en plan skräddarsydd just för dig. Det ska vara hållbart för ditt framtida ledarskap.


Genom en personlig analys med ett verktyg som heter Extended Disc tittar Head of Future på dina beteenden. Då kan vi se vilka möjligheter och utmaningar du har och som du kan komma att möta. Vi ser vilka beteenden som tar energi från dig och vilka som ger dig energi. Du blir medveten om dina resurser och använder dem på ett framgångsrikt sätt.


Föreläsningar

Head of Future arbetar även med föreläsningar kring olika ämnen. De kan användas både som en start/kick-off men även i en längre process med olika medvetna val av teman.

Extended Disc-analys

Extended DISC Personprofil handlar kortfattat om naturliga beteendemönster och kommunikationssätt. Den bedömer inte din personlighet utan ger snarare en bild av vilket beteende du har i en given situation. Det ger svar på vilka beteenden som tar energi från dig och vilka som ger dig energi.


Det är också viktigt att poängtera att det varken finns bra eller dåliga profiler – bara olika profiler.

Profilen är alltså ingen bedömning av dig som person. Den profil du får ut är ett arbetsverktyg som är till för dig och din egen utveckling i första hand.

Kontakta oss för mer information