Grupputveckling


- Har du en grupp som har svårigheter att utvecklas?


- Har du en grupp som står inför utmaningar?


- Har du en grupp som inte nått sin maximala potential?

Head of Future arbetar för att arbetsgruppen ska få en högre förståelse för vad en arbetsgrupp är och hur man använder den på bästa sätt. Arbetsgruppen ska få en förståelse samt verktyg för att arbeta med kommunikationsstil, konflikthantering och stresshantering. Vi arbetar för att utveckla ett hållbart och hälsosamt medarbetarskap. Vi hjälper er även att öka er medvetenhet om era resurser så att ni kan använda dem på ett mer framgångsrikt sätt.


Tillsammans skapar vi en gemensam förståelse och plattform av teori och praktik i arbetsgruppsarbete. Teorin grundar sig bland annat på Susan Wheelans teorier om att skapa effektiva team men även andra teorier och verktyg kommer att användas, även vår egna erfarenhet från långvarigt chefsarbete och arbetsgruppsarbete.


Genom gemensamma och enskilda övningar utmanar vi allas uppfattning både om sig själva och andra samt vad en arbetsgrupp egentligen innebär. ”Varför finns ni till som arbetsgrupp? På vems uppdrag agerar ni och vilken roll har ni? Vad innebär det att skapa värde för alla dem som berörs av er verksamhet? Är det frivilligt att delta?” Är några av de frågor som arbetsgruppen kommer att få arbeta med.


Alla kommer att få träna på att ge varandra positiv konstruktiv feedback samt skapa en förståelse för hur man tillsammans och enskilt kan påverka gruppens klimat på ett positivt sätt istället för ett ibland negativt sätt. Vi kommer också att arbeta med stresshantering och ta fram både gemensamma och enskilda verktyg för att komma till rätta med stressen som kan uppkomma i allas vardag.


Tveka inte att höra av dig så skräddarsyr vi en insats för just din grupp.

Kontakta oss för mer information