FÖR FÖRETAGET

Inom vilket område behöver du hjälp av Head of Future?

ORGANISATIONsUTVECKLING

ledarskapsUTVECKLING

Grupputveckling

Alla organisationer behöver ständigt utvecklas, både för att bättre kunna nå sina mål och för att nå kundernas mål. Nya utmaningar dyker ständigt upp och gamla arbetssätt och strukturer räcker inte längre till. Det är otroligt svårt att göra den förändringen i sin egen organisation av olika anledningar, vilket kan leda till ineffektiva processer eller beslut som inte når hela vägen ut i organisationen.


Vår konsult hjälper er att kartlägga och analysera områden inom ledning och styrning. Därigenom skapas en bra bild om vad som behöver prioriteras i förändringsprocessen som presenteras i en förbättringsplan.


Hållbart och hälsosamt förändringsledarskap är något Head of Future brinner för. Du får hjälp med att hitta just ditt sätt att leda för att skapa bra energi både hos dig själv och dina medarbetare. Du blir medveten om dina resurser och kan använda dem på ett framgångsrikt sätt. Förändringsledarskap är något som alla ledare behöver behärska men väldigt få gör. Vi vet vad som är signifikant för ett framgångsrikt förändringsledarskap. Tillsammans med oss utvecklas du till att en modern ledare och med förmågor att bli en god förändringsledare.


Genom en Extended DISC Personprofil kan vi titta på dina beteenden . Den handlar kortfattat om naturliga beteendemönster och kommunikationssätt. Den bedömer inte din personlighet utan ger snarare en bild av vilket beteende du har i en given situation.


Det är inte självklart att en grupp fungerar optimalt bara för att man fått ett uppdrag att arbeta tillsammans. Ibland kan det kännas som om man bara arbetar sida vid sida utan att egentligen interagera. Gruppen har sin egen utvecklingskurva oavsett vad du önskar eller vad andra önskar. Vi kan hjälpa dig och din grupp att utvecklas vidare i utvecklingskurvan. När gruppen fungerar som bäst kan stordåd ske.


föreläsningar

Head of Future har kompetens inom olika teman och ser till att ni får det just ni behöver. Vi kan hjälpa er att få rätt energi för en start/kick-off eller som olika delar i en längre process för ett hållbart och hälsosamt förändringsledarskap/organisation.

Läs mer om respektive område under dess flik.

TIDIGARE UPPDRAG

JONNY ENGSTRÖM, BYGG- OCH PLANCHEF I GISLAVED

En av diplomeringarna hos Head of Future:

"Som ny i ledarrollen fick jag möjligheten att genomgå ett coachingprogram med Pernilla Bjerkesjö på Head of Future. Genom detta har jag fått en ökad förståelse för hur jag fungerar i mitt ledarskap och hur jag effektivt kan bygga relationer till mina medarbetare. Jag har fått en djupare förståelse kring samspelet mellan människor, specifikt hur min arbetsgrupp fungerar samt hur jag påverkar och påverkas av gruppen. Något som har varit otroligt värdefullt är hjälpen att nyansera de faser av grupputveckling som finns i konkreta exempel från arbetet. Därigenom har jag fått verktyg för att kunna angripa frågor på olika sätt, stora som små. De kunskaper jag tar med mig kommer jag ha nytta av både i arbetslivet och privat. Jag kan därför varmt rekommendera Head of Future."

ULRIKA GUSTAFSSON, FÖRVALTNINGSCHEF PÅ OMSORGSFÖRVALTNINGEN I VÄRNAMO

Ulrikas recension av samarbetet med Head of Future:

"Jag har samarbetat med Pernilla på Head of Future under 1,5 år. För mig har det varit viktigt att hitta en samverkansparter där jag kan känna mig trygg samt ha en stor tillit till. Pernilla hade dessutom kompetens inom det område jag behövde stöd i. Jag har träffat Pernilla regelbundet där vi har gjort en gemensam planering för kommande samarbete tillsammans. Pernilla har alltid varit väl förberedd inför våra träffar och har sammanställt föregående träffar på ett tydligt och väl formulerat sätt. Pernilla har varit lätt att få kontakt med och flexibel i sin arbetsroll. Jag är väldigt nöjd med vårt samarbete och har nu efter 1,5 år tillsammans en bra och tydlig plan för hur jag ska fortsätta mitt arbete i den förändring som vi står inför."

MIKAEL JÖNSSON, VERKSTADSCHEF PÅ NORDIC PAPER

En hälsning från Mikael på Nordic Paper:

"Samarbetet med Head of Future har varit utvecklande och lärorikt i min roll som chef/ledare, men även privat! Jag har fått med mig många bra verktyg för fortsatt arbete med arbetsledning och styrning i vardagen. Pernilla har fått mig att växa och tänka smartare i olika situationer. Tack!"

PASCAL TSHIBANDA, KOMMUNIKATIONSCHEF I KATRINEHOLM KOMMUN

”Otroligt intressant och trevligt möte med stora utvecklingsmöjligheter”


Head of Future har varit på plats i Katrineholm för att träffa kommunikationschefen i Katrineholms kommun, Pascal Tshibanda. Ett bra möte med stora möjligheter!

EEVA BARTH, REKTOR I HAMMARÖ KOMMUN

Trots den otroligt svåra period som samhället befinner sig i pågår utvecklingsarbeten överallt i landet. Sverige står verkligen inte stilla! Underbart att få träffa insiktsfulla människor med mycket energi och kompetens. Här har ni Eeva Barth (@rektorbarth), en ledare som fullkomligt älskar att utveckla sina verksamheter!

INSPIRATIONSDAGAR MED FLERA KOMMUNER

Head of Future pratar organisation och kvalitet med flera kommuner på två inspirationsdagar.

På bilden:

- Ann-Christine Brännström, Huddinge kommun

- Daniella Ulmunger, Ale Kommun

- Mattias Ask, Kalmar kommun

- Sara Molander, Flen kommun

- Lars Ingeberg, Tierps kommun

UTVECKLING AV LEDNINGSGRUPP I GULLSPÅNG

Kommunens ledningsgrupp inom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har fått stöd av Head of Future i att utveckla sitt arbete och struktur, sin organisation samt chefernas ledarskap. På bilden:

- Ewa-Lena Johansson, Bibliotek- och kulturchef

- Catharina Johansson, Barn- och elevhälsochef

- Anders Pallin, bitr. Rektor Gullstensskolan F-6

- Per Hallén, Rektor Regnbågsskolan, Förskolan Lysmasken

- Karin Olausson, bitr. Rektor Förskolan Hova/Otterbäcken

- Awaz Karim, Barn-, utbildning- och kulturchef

- Sofia Ferm, Rektor Gullstensskolan 7-9

ANJA RECH, ORDFÖRANDE BARN-, UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN I GULLSPÅNG KOMMUN

Head of Future har genomfört en utbildning för politikerna i kommunen i vad huvudmannaskapet innebär enligt skollagen och förvaltningslagen. Vi har även fungerat som ett bollplank till nämnden i olika frågor och varit närvarande på flera nämnder. Vidare har Head of Future hjälpt till att skapa ett kvalitetssystem för att politikerna och rektorerna samt skolchefen ska få rätt uppföljning kring resultatet i verksamheterna.

CARINA Lätt, ÄGARE AV CHEFSKONSULTEN

Nätverksbygge och gemensamma uppdrag är en del av framtiden. Här byter vi idéer om ledarskap med Carina, ägare av konsultföretaget Chefskonsulten.